Anlaşmalı Boşanma Davasında Nafaka

Anlaşmalı Boşanma Davasında Nafaka

Evlilik birliğinin sona ermesiyle açılan boşanma davası kendi içerisinde ikiye ayrılır. Bunlardan biri olan anlaşmalı boşanma davasında eşler anlaşmalı boşanma davası protokolü imzalar. Boşanmayla birlikte en çok araştırılan ve merak edilen bir konu da nafakanın ne olacağıdır. Anlaşmalı boşanmada nafaka daha mı kolay bağlanacaktır yoksa bir farklılık arz etmeyecek midir?

Anlaşmalı boşanma için gerekli hususlar boşanma konusunda, müşterek çocukların durumu konusunda ve boşanmanın mali konusunda ortak paydada buluşarak her konuda hemfikir olmaları gerekmektedir. Ve bu durumu yazılı hale getirerek bir protokol imzalanması gerekmektedir. Bu yazımızda sizlerle anlaşmalı boşanmanın mali sonuçlarından biri olan nafaka hakkında bahsedeceğiz.

Öncelikle anlaşmalı boşanma protokolünde nafakaya yer verilmediyse anlaşmalı boşanmanın gerçekleşmesi mümkün değildir. Anlaşmalı boşanmanın gerçekleşmesi ya da nafaka hakkının en iyi şekilde korunması için anlaşmalı boşanma protokolünde nafaka detaylı şekilde düzenlenmiş olmalıdır. Bu anlaşmalı protokolünde nafakaya ilişkin nafaka yükümlüsü, nafaka alacaklısı, nafaka türü ve nafaka miktarı net şekilde belirtilmeli ve düzenlenen bu protokol net ve anlaşılır olmalıdır. 

Eşlerin karşılıklı olarak nafaka istememesi durumunda ne yapılmalı?

Nafaka istenmediği durumda bu hususun anlaşmalı boşanma protokolünde net ve anlaşılır şekilde belirtilmesi gerekmektedir. Bu bilgi ışığında anlaşmalı boşanma protokolünde ek bir madde olarak ‘Eşler karşılıklı olarak tedbir ve yoksulluk nafakası talep etmemektedir.’ İfadesi belirtilmelidir.

Eşin Anlaşmalı Boşanma Davasında Nafaka İstememesi Durumunda, Aynı Eş Boşanma Sonrasında Yoksulluk Nafakası Talep Edebilir Mi?

Anlaşmalı boşanma protokolünde yer alan herhangi bir nafaka istememe beyanı, hukuki anlamda nafakadan feragat beyanıdır. Diğer bir deyişle yoksulluk nafakasından feragat eden bireyin sonradan yoksulluk nafakası talep etme hakkı yoktur.

Şayet yoksulluk nafakasından feragat ettikten sonra yine de yoksulluk nafakası almak isteyen kişi dava açarsa bu talep sonucu açılan davanın reddine karar verilir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.