anlasmali bosanma kosullari nelerdir

Anlaşmalı Boşanma Koşulları Nelerdir?

Türk Medeni Kanunu’nun 166’ncı maddesi uyarınca;

  • Evlilik birliğinin sarsılması halinde,
  • Evliliğin en az bir yıl sürmesi
  • Eşlerin birlikte başvurması veya eşlerden birinin diğerinin davasını kabul etmesi halinde sözleşmeli boşanma davası açılabilir

Hâkim, sözleşmeli boşanma davasında tarafları dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklanıp açıklanmayacağına karar verir. Ayrıca hâkimin mutabık kalınan boşanmaya karar verebilmesi için, boşanmanın maddi sonuçları ve çocukların durumuna ilişkin taraflarca kabul edilecek yönetmeliğin onaylanması gerekmektedir. Hâkim gerekli gördüğü takdirde tarafların ve çocukların menfaatlerini dikkate alarak bu sözleşmede değişiklik yapabilir. Mutabık kalınan boşanma kararının verilebilmesi için bu değişikliklerin taraflarca da kabul edilmesi gerekmektedir. Bu durumda tarafların itiraflarının hâkimi bağlamayacağı hükmü uygulanmaz.

Türk Medeni Kanunu Sözleşmeli Boşanma İşlemleri Nelerdir, Nasıl Yapılır?

Unutulmamalıdır ki; Türk Medeni Kanunu, sözleşmeli boşanma davalarında taraflara boşanma iradesini sıkı bir şekilde bağladığından, boşanma iradesi duruşmada avukatlar aracılığıyla açıklanamaz, taraflar avukatları tarafından temsil edilse bile, boşanma iradelerini kendileri beyan ederler. HMK’ya göre hem davacı eşin hem de davalı eşin dava ve yanıt dilekçelerinde başvurdukları delilleri somutlaştırması gerekiyor. Tarafların somutlaştırma yükünün yerine getirilmemesi davaların yıllarca uzamasına neden olmaktadır. Hukuk büromuzun profesyonel boşanma avukatı ile davanızın takibi, davanızın doğru ve hızlı bir şekilde sonuçlanmasını sağlayacaktır

Anlaşmalı Boşanma Ne Kadar Sürer, Tek Oturumda Boşanma Mümkün mü?

Boşanmanın tek celsede gerçekleşmesi için tarafların anlaşmalı boşanma davası açması gerekir. Sözleşmeli boşanma davasının gerekli prosedürleri takip edilirse hâkim tek seansta boşanma kararı verecektir. Çekişmeli boşanma davalarında hâkim, ön duruşma olan ilk duruşmada tanıkları dinlemeyi kabul ederse ve daha fazla soruşturma veya eksiklik yoksa hâkim, evlilik birliğinin sona ermesi şartıyla boşanmaya karar verir. Bu şekilde boşanma kararının tek seansta verilebilmesi için boşanma davasının boşanma avukatı aracılığıyla takip edilmesi gerekir. Çünkü boşanma avukatı, mahkemenin önemli delilleri toplama sürecini hızlandırmasına yardımcı olacağı için boşanma kararı alınabilecektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.