bosanma avukati arabuluculuga basvurabilir mi

Boşanma Avukatı Arabuluculuğa Başvurabilir Mi?

Boşanma avukatı, aile hukuku ve mahkeme dışı mülk paylaşımına ilişkin uyuşmazlığı çözmek için de çaba gösterebilir. Dava açtıktan sonra veya sonra tarafları bir araya getirebilir, uyuşmazlığa taraflar arasında iletişim kurarak uzlaşma sağlayabilir. Ancak avukatların bu boşanma girişimleri, teknik bir özel hukuk uygulaması olan “arabuluculuk” olarak değerlendirilemez. Arabulucular, arabuluculuk listesine kayıtlı olan ve anlaşmazlığın tarafı olmayan kişilerdir. Boşanma avukatları, temsil ettikleri tarafın haklarını korumakla yükümlüdür. Boşanmada mal paylaşımı, boşanma davası ile aynı anda veya boşanma davası sonuçlandıktan sonra farklı bir dava açılarak ortaya çıkan en önemli hukuki uyuşmazlıktır. Mal paylaşımından kaynaklanan ihtilaflarda, davanın açılmasından önce veya sonra anlaşmazlığın sona ermesi için arabulucuya danışılabilir. Taraflar, boşanma avukatları aracılığıyla arabulucuya başvurabilir ve mülk paylaşımının müzakere ve mutabık kalınmasını isteyebilir. Sözleşmeli veya çekişmeli boşanma işlemleri arabuluculuk kurumu aracılığıyla sonuçlandırılamaz. Nafaka, boşanmada maddi ve manevi tazminat, çocukların velayeti gibi sorunlar arabuluculuk yoluyla çözümlenemez.

Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma nedenleri belirlendikten sonra buna göre dava dilekçesi hazırlanmalıdır. Özellikle tarafların birbirlerinden boşanma dışında talepleri olabileceğinden, tüm bu talepler müşteri ile detaylı bir görüşme ile netleştirilmelidir. Boşanma davası açmak isteyen kişiye şu sorular yöneltilerek talepler netleştirilmelidir:

  • Müşterinin çocuğun velayeti talebi var mı?
  • Herhangi bir nafaka talebi var mı?
  • Yeni Medeni Kanun’a göre mülk paylaşımı talebi var mı?
  • Maddi ve manevi tazminat talebi var mı?

Müvekkil dinledikten sonra boşanma nedenleri ve talepler belirlenerek ulaşılan gerçekler ve talepler doğrultusunda davanın hukuki dayanağı belirlenir ve dava dilekçesi yazılır. Boşanma avukatı, dava dilekçesinin istenen sonuca ulaşmaya uygun olduğunu gördükten sonra dava dosyasını hazırlamaya başlar. Yeterli sayıda dilekçe kopyası ve iddiaları güçlendiren deliller dava dosyasında yer almalıdır. Delil, yazılı delil niteliğinde ise ve avukat bu delillere erişebiliyorsa, yazılı delil fiziksel olarak dava dosyasına dâhil edilmelidir. Yazılı delil, dava dosyası hazırlanırken şu anda ulaşılamayan bir yerde ise dilekçe içeriğinde bu yazılı delillerin yeri gösterilir ve mahkemeden delil getirmesi istenir. Kanıt, tanık ifadesine dayanıyorsa, tanıkların adı, soyadı ve adresi dava dosyasında mahkemeye bildirilmelidir. Bu şekilde dava dosyası tamamlandıktan sonra dava ücretleri ve masrafları adliyeye yatırılır ve dosya teslim edilir. Böylelikle boşanma davası açılmış olur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.