bosanma avukati ne kadar ucret alir

Boşanma Avukatı Ne Kadar Ücret Alır?

Avukat ücretleri, tarafların (avukat-müvekkil) özgür iradesine göre belirlenir. Boşanma davasının niteliği, harcanacak çaba ve zaman, davanın yapılacağı şehir vb. nedenleri boşanma avukatı ücretinin miktarını belirler. Zira boşanma davalarının uzun sürmesi, tarafların sosyo-ekonomik ilişkilerinin diğer şehirlere göre daha karmaşık hale gelmesi, hukuki ihtilafların niteliği gibi faktörler boşanma avukatlarının daha yüksek ücret ödemesine neden oluyor. Boşanma ve aile hukuku davalarında avukatlarının talep edebilecekleri asgari miktarı yıllık olarak yayınlamaktadır.

Boşanma Avukat Ücreti Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Türkiye’de çekişmeli boşanma davası yaklaşık 1 – 2 yıl sürer. Dava sürecinin kısa veya uzun sürmesinde hazırlık süreci büyük önem taşımaktadır. Boşanma nedenine dayalı gerçekler yeterince kanıtlanır ve kanıtlanırsa mahkeme süreci çok kısa sürebilir. Vaka dosyasındaki gereksiz bilgileri ortadan kaldıran bir hazırlık sürecinin yürütülmesinin çok önemli olduğu tekrar tekrar vurgulanmalıdır. Avukat tarafından hazırlanan dava dosyası hâkim tarafından incelenir. Hâkim, öncelikle davalı tarafa dilekçenin bir kopyasını usulüne uygun olarak (bildirim yoluyla) göndermelidir. Davalının cevap mektubu da usulüne uygun olarak davacıya gönderilmelidir. Hâkim, taraflarca istenen belgelerin dosyaya getirilmesi için ilgili kurumlara yazı yazar. Bu maddelere varant adı verilir. Gönderilen varantlar boşanma avukatı tarafından ilgili kuruma posta yoluyla veya elden teslim edilebilir. Yetki ile kendilerine gönderilen tüm kurumların (polis, hastane, SGK vb.) Şartlarını derhal yerine getirmesi gerekmektedir.

Boşanma Avukatı ve Kararın İcrası

Boşanma davası sonuçlandıktan sonra kararın icra aşamasına geçilir. Boşanma avukatı, kararın icrası sırasında tarafların hak ve alacaklarını güvence altına almak ve tahsil etmek için icra takibi başlatır. Uygulamada mahkeme kararlarının icrasında büyük zorluklar olduğu bilinmektedir. Boşanma hükmünde yer alan maddi ve manevi tazminat, velayet, nafaka gibi hususlara ilişkin hüküm hükümlerinin mahkeme kararına göre yürütülmesi gerekmektedir. Boşanma avukatı, uygulamadan kaynaklanan sorunları ortadan kaldırarak taraflar için önemli bir güvence mekanizması haline gelir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.