bosanma avukati nedir

Boşanma Avukatı Nedir?

Boşanma avukatı; Medeni hukukun bir alt dalı olan aile hukuku uyuşmazlıklarından kaynaklanan boşanma davalarında, boşanma, nafaka, velayet, mal paylaşımı vb. davalara karışan avukatlara verilen genel addır. Aile avukatı teriminin boşanma avukatları için de kullanıldığı görülmektedir. İnternette “boşanma avukatı” adı altında açılan başlıklar gerçekçi değil. Mevzuatta boşanma avukatı olarak adlandırılan bir avukat kolu tanımlanmamıştır. Boşanma davalarına giren avukatların kendilerini boşanma avukatı olarak tanıtmaları da yasa dışıdır. Ancak boşanma davalarına karışan avukatların bazen boşanma avukatları olarak anıldığı görülmektedir. Yazımızda daha anlaşılır olması için boşanma avukatı terimini kullanacağız.

Boşanma süreci evli çiftler için zorlu ve yorucu bir süreçtir. Boşanma sürecinde profesyonel hukuki yardım almak, bu zorlu sürecin üstesinden gelmeyi kolaylaştırmaktadır. Aslında Türkiye’de mevzuat adı altında ayrı bir mesleki uzmanlık alanı boşanma avukatı bulunmamaktadır. Aile mahkemesinde boşanma davalarını takip eden davacı veya sanık avukatları kamuoyunda boşanma avukatı olarak adlandırıldığı için bu kavramı kullanmayı tercih edeceğiz. Her vakanın çok önemli bir hazırlık süreci vardır. Boşananın evlilikte yaşadığı olaylar, avukat tarafından, bir gözlemci gibi dinlenmelidir. Avukat, duyduğu olaylardan boşanmaya neden olacak gerçekleri seçerek davayı hazırlar. Çünkü hukuk sistemimize göre her boşanmanın bir sebebi olmalıdır. Sebepsiz açılan her boşanma davası reddedilir.

Boşanma Avukatı Davaya Nasıl Hazırlanır?

Boşanma avukatı gerçekleri değerlendirerek boşanma davası açmak için yeterli neden olup olmadığını ve kendisine anlatılan olaylardan şu boşanma nedenlerinin gerçekleşip gerçekleşmediğini inceler:

  • Aldatma (Medeni Kanun Md. 161),
  • Eşlerden birinin diğerinin hayatını ifade edip etmediği, kötü muamele görüp görmediği veya aşağılayıcı olup olmadığı (MK md.162),
  • Eşlerden birinin aşağılayıcı suç işlemiş olup olmadığı (MK md.163),
  • Eşlerin haysiyetsiz bir hayat sürmesi (MK md.163),
  • Eşlerden birinin ortak evi haksız terk edip etmediği (MK md.164),
  • Eşlerden birinin akıl hastası olup olmadığı (MK md.165),
  • Evlilik birliğinin olup olmadığı, taraflardan biri açısından evliliğin tepeden tırnağa sarsılması(MK md. 166) .

Boşanma nedeninin doğru belirlenmesi çok önemlidir. Zira hâkim davacının boşanma sebebine göre davayı inceleyecektir. Bu nedenle davanın hazırlık sürecinin boşanma avukatı ile yapılması gerekmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.