boşanma avukatı

Boşanma Avukatı Ve İşlevi

Boşanma avukatı ve işlevi açıklaması yapmamız gerekirse boşanma avukatını şu şekilde tanıtabiliriz. Medeni hukukun bir alt dalında bulunan aile uyuşmazlıkları durumundan kaynaklanan velayet, mal paylaşımı, boşanma vb. davalar ile ilgilenen avukata verilen isim boşanma avukatıdır. Boşanma avukatlarına aile avukatları da denilebilir.

Boşanma davasında geçirilen süreç iki taraf için de oldukça yıpratıcı ve zorlayıcı olabilir.  Bu süreçte bir avukattan yardım almak süreci sizler için daha kolay bir hale getirir. Her dava çok önemlidir ve bu işte profesyonel olan kişiler tarafından yakından takip edilmesi gerekir. Boşanmak isteyen kişilerin evlilik içi sorunlarının bir avukata anlatması gerekir. Boşanma avukatı bu olayları dinleyerek boşanma sebebi olabilecek nedenleri ayırması gerekir.  Hukuk sistemimize göre her boşanmanın mutlaka bir sebebi olması gerekir. Boşanma Avukatı ve İşlevi bu durumda devreye girer.

Boşanma Avukatı Davaya Nasıl Hazırlanır?

Boşanma avukatı müvekkilinin anlattığı evlilik içi olayları değerlendirir ve hangi olayların boşanmaya sebebiyet yaratabileceğini bulur. Bu şekilde hakimin önüne sıkı bir boşanma gerekçesi ile çıkmış olursunuz. İşte boşanmaya sebebiyet veren durumlar;

 • Eşlerden bir tanesinin akıl hastası olup olmadığı
 • Taraflardan birinin ortak konutu haksız yere terk edip etmediği
 • Taraflardan birisinin küçük düşürücü, yüz kızartıcı bir suç işleyip işlemediği
 • Aldatma
 • Eşlerden birinin uygunsuz bir hayat sürüp sürmediği
 • Taraflardan birinin diğerine kötü müdahalede ya da hayatına kastta bulunup bulunmadığı
 • Evliliğin eşlerden biri için toparlanamaz derecede sarsılıp sarsılmadığı

Boşanma nedeninin doğru tespiti son derece önemli bir olaydır.  Çünkü hakim davacı tarafın boşanma nedenine göre tüm davayı inceler. Bu sebeple boşanmanın mutlaka bir avukat ile yürütülmesi gerekmektedir. Boşanma Avukatı ve İşlevi dava sürecinde size yardımcı olarak kendisini belli edecektir.

Boşanma Davasını Nasıl Açabilirim?

Boşanma davasını açabilmek için öncelikle boşanma sebeplerini tespit etmeniz gerekir. Bu sebepler tespit edildikten sonra dava dilekçenize boşanma sebeplerinizi eklersiniz. Taraflar boşanma sürecinde birbirinden bazı taleplerde bulunabilir. Bu sebepler avukatın müvekkili ile ayrıntılı bir görüşme gerçekleştirmesi ve bu talepleri de dilekçeye eklemesi gerekir. Avukatın müvekkiline sorması gereken sorular;

 • Nafaka talebiniz var mı?
 • Manevi maddi tazminat talebiniz bulunuyor mu?
 • Çocuk üzerinde velayet hakkı talebinde bulunuyor musunuz?
 • Mal paylaşımı yapma talebiniz var mı?

Boşanma Avukatı ve İşlevi gereğince müvekkilini detaylı bir şekilde dinler. Boşanma sebeplerini ve taleplerin neler olduğunu tespit ettikten sonra bu konuları içeren bir dava dilekçesi hazırlanır. Boşanma davası avukatı verilen dilekçenin istenilen sonucu elde etmeye yakın olduğunu anladıktan sonra dava dosyasını hazırlar.

Davanın dosyası hazırlanırken iddiaları güçlendiren delillerin dosya içerisinde mutlaka bulunması gerekir. Eğer yazılı deliller dava avukatının ulaşamayacağı bir yerdeyse boşanma dilekçesinde bu delillerin yeri belirtilmeli ve bu delillerin getirilmesi talep edilmelidir. Boşanma avukatı işlevi gerçekleştiren delilleri bir şekilde mahkemeye ulaştırmalıdır.

Anlaşmalı Boşanma Davasında Boşanma Avukatı

Boşanma avukatı işlevi bakımından anlaşmalı boşanma davalarında da bulunmalıdır. Anlaşmalı boşanmada taraflar bir boşanma protokolü ile evliliklerini bitirir. Boşanma protokolü içerisinde boşanma taraflarının boşanma işlemi sonucunda elde edeceği hak ve yükümlülükler yer alır. Bu yüzden bu protokolün mutlaka bir boşanma avukatı tarafından hazırlanması gerekir. Bu sayede gerçekleşmesi olası hak kayıpları engellenmiş olur. Taraflar boşanma protokolü ile şu konularda uzlaşabilirler;

 • Maddi – manevi tazminat
 • Katılma alacağı
 • Velayet
 • Boşanma mal paylaşımı
 • Velayet
 • Ev eşyalarının paylaşımı

Boşanma tarafları yukarıda yer alan konularda anlaşabilir. Aynı zamanda taraflar bazı konuların çözümünü de daha sonrasına bırakabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.