bosanma davalari ne kadar surer

Boşanma Davaları Ne Kadar Sürer?

Boşanma dilekçesi ve belgelerinin Aile Mahkemesi Sevk Şubesi’ne sunulması, ücret ve yargılama masraflarının ödenmesi ile boşanma davası açılır.

Dosyanızın mahkemeye teslim edilmesinin ardından dilekçe ve dava koşulları mahkemece kontrol edilerek onay bildirimi düzenlenir. Boşanma davası yazılı yargılama usulüne tabi olup, hazırlanan muvafakatnamenin bir nüshası boşanma davası dilekçesi ile birlikte davacı ve sanığa tebliğ edilir. Muvafakatname içerisinde çok sayıda ihbar var ve davalı 2 haftalık cevap süresi içerisinde cevap ve delillerini bildirmek zorundadır. Mahkemeye verilen cevap dilekçesi bu sefer davacıya bildirilir ve davacı içinde bir cevap dilekçesi sunar.

Mahkeme 2 hafta içinde davacının dilekçesini davalıya bildirir ve davalı 2 hafta içinde ikinci cevap dilekçesini sunar. Bu aşamaya dilekçe değişimi denir. Bu süre sonunda dilekçe alışverişi bittiğinde veya sonunda Mahkeme ilk duruşmada tespit edilecek bir ön duruşma yapar ve bu duruşmada delil, anlaşmazlık, çözüm olup olmadığı gibi konular görüşülür. . Bu aşamadan sonra dava başlar. Boşanma davalarında uyulması gereken çok sayıda yasal süre ve yasal zorunluluk vardır.

Büromuzun uzman bir boşanma avukatı ile davanın takibi, sürelere uygun olarak davayı hızlı bir şekilde tamamlama şansı yaratacaktır. Aksi takdirde eksik evrak veya zamanın dolması sonucu davayı kaybetmenin yanı sıra tolerans sınırlarını aşabilecek işlem, bitene kadar hayatınıza sebep olacaktır.

Boşanma Koşulları Nelerdir?

Boşanma davaları; itiraz edilen boşanma ve çekişmeli boşanma davaları olarak ikiye ayrılır. Boşanma şartları da davanın türüne göre değişiklik göstermektedir. Çekişmeli boşanma davalarında boşanma kararının verilebilmesi için usulüne uygun bir boşanma davası olması, kanunda gösterilen boşanma nedenlerinden en az birinin, boşanma nedeninin açıkça belirtilmesi, boşanma nedenlerinin kanıtlanmış ve boşanma süreci usulüne uygun olarak takip edilmelidir. Hâkim boşanma davasında boşanma sebebi olarak gösterilen olayların varlığından vicdanen tatmin olmadıkça boşanma kararı vermez.

Boşanma Davası İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

Diğer konularda da açıkladığımız gibi boşanma davası açabilmek için öncelikle boşanma nedenlerinizi içeren bir dilekçe hazırlamanız ve bu dilekçeye kimlik ve delil listenizin bir nüshasını sunmanız gerekmektedir. Eşinin boşanma davası açacağı dilekçenin yanı sıra Türkiye’de evli olanların boşanma davasında evli olduklarını tespit edebilmeleri için mahkemeye taraf (aile cüzdanı) ibraz edilmesi gerekiyor. Yabancı uyruklu kişinin boşanma davası açtığı ve aile kartının mahkemeye ibraz edilmediği hallerde mahkeme davacı eşe iki haftalık belirli bir süre verir ve davacının belgeyi belirli bir süre içinde tamamlaması gerekir. Aksi takdirde mahkeme davanın açılmamış sayılmasına karar verecektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.