bosanma davalari turleri

Boşanma Davaları Türleri

Boşanma davaları iki türlüdür. Bunlar: sözleşmeli boşanma davası ve tartışmalı boşanma davasıdır.

Sözleşmeli Boşanma Davaları

Sözleşmeli boşanma davalarında taraflar her türlü hukuki şart üzerinde anlaşmışlardır. Bu durumlarda, duruşma öncesinde taraflar arasında bir sözleşme imzalanır. Kararlaştırılan boşanma davasında her iki taraf da mahkemeye katılmak zorundadır. Kendi özgür ifadeleriyle boşanmak istediklerini beyan ederler. Bu tür davalarda duruşma öncesi taraflar arasında hazırlanan protokolde nafaka, mal paylaşımı, çocukların velayeti belirtilir. Bu tür vakalar genellikle 2-3 ay içinde sonuçlanır. Sözleşmeli boşanma protokolü, tarafların rızası ile hazırlansa bile uzman avukatlık büromuz tarafından hazırlanması sizler için en iyi sonucun alınmasındaki ilk adımdır. Sonuç olarak, protokoldeki maddeler taraflar için çok önemlidir.

Çekişmeli Boşanma Davaları

Diğer tip dava ise çekişmeli boşanma davası. İhtilaflı boşanma davasında taraflar hukuki şartlarda mutabık kalmamakta, aralarındaki sorunlar ve Türk Medeni Kanununda belirtilen boşanma sebepleri nedeniyle dava açmaktadır. Bunlar zina, hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış, suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme, terk ve akıl hastalığıdır. Ayrıca Türk Medeni Kanunu’nun 164. maddesi (TMK) düzenlenmiştir. Taraflar karşılıklı iddialarını dilekçelerinde sunarlar. Dilekçe değişimi çok önemlidir. Bu dilekçeler, hukuk büromuzun uzman boşanma avukatları tarafından hazırlanarak mahkemeye sunulmalıdır. Çekişmeli boşanmada tarafların bir avukat tarafından temsil edilmesi hayati önem taşır. Bu gibi durumlarda nafaka, velayet, maddi ve manevi tazminat talep edilir. Nafaka; tedbir nafakası, iştirak nafakası, yoksulluk nafakası olmak üzere üçe ayrılır. Boşanma davası sırasında müşterek, çocuklar tedbir nafakası istenir. Dava sonuçlandıktan sonra, bu nafaka çocuklara katılma nafakası, boşanmış kadınlar için yoksulluk nafakası olarak devam edilmesine karar verilir. Çekişmeli boşanma ne kadar sürer diye sorarsanız, işlemleri 2-3 yıl sürebilir. Her iki taraftan gelen kanıtlar, tanıklar ve diğer kanıtlar önemlidir. Velayet talebinde bulunan taraf için a dikkat edilecek hususlar önemlidir. Hâkim, çocukların yüksek yararını gözeterek, belirli koşulları sağlayan tarafa velayet hakkı verir. Bu şartlar, ücretli bir işe, saygın bir hayata sahip olmak ve çocukların psikolojik gelişimi için bir ortama sahip olmaktır. Mahkemece dava kararı verildikten sonra itiraz açılır. Bu itiraz velayet veya nafaka için olabilir. Davanın sonuçlanması ve boşanmanın gerçekleşmesinin ardından belli bir süre geçtikten sonra sosyal ve ekonomik şartlardan dolayı nafaka artırımı davaları açılabilir. Her iki tarafın değişen ekonomik koşulları da dikkate alınarak mahkemede yeniden nafaka artırımı yapılabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.