Boşanma Davası İle Kısa Bilgiler

Boşanma Davası İle Kısa Bilgiler

Avukatsız Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Evlilik birliğinin temelden sarsılmasıyla ayrılmaya karar veren taraflar  TMK 168’de belirlenen yerleşim biriminde bulunan Aile Mahkemeleri’ne yahut ikamet edilen yerleşim yerinde Aile Mahkemesi bulunmaması durumunda Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak boşanma davası açabilir.

Boşanma davası bir avukatla işbirliği içerisinde açılabileceği gibi avukatsız da açılabilir. Avukatsız şekilde boşanma davası açmak için belirlenen mahkemeye 3 nüsha dava dilekçesi sunulduktan sonra gerekli harçlar tamamlanır ve sonrasında dava açılır.

Bu 3 nüshadan biri yetkili mahkemede, bir nüshası kendisinde ve bir nüshası karşı tafta kalacak şekilde gönderilir. Sonrasında bildirilen delillere ve tanıklara hesaplanan harç yatırıldıktan sonra dava açılır.

Ücretsiz Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma davası açmak için ödenen başvurma harcının, gider avansının ve bu gibi masrafların davacı tarafından karşılanması gerekir. Fakat maddi imkansızlıklardan dolayı dava sürecini bir avukatla birlikte yürütemeyen kimselerin kanun nezdinde bazı tanınmış hakları vardır. Mahkeme harçlarını ve masraflarını karşılamakta zorluk yaşayan kimseler HMK’ya  göre adli yardımdan faydalanabileceklerdir.

Adli yardımdan faydalanan bu kimseler tüm dava giderlerinden ve şayet söz konusu dava bir avukat ile takip ediliyorsa vekalet ücretinden muaf tutulacaklardır. Fakat öncelikli olarak kişinin adli yardımdan faydalanacağını dilekçede belirtmesi gerekmektedir.

Bununla birlikte adli yardımdan faydalanılmak istendiğinin dilekçede yazılı olması kişinin adli yardımdan faydalanabileceği anlamına gelmemekle birlikte mahkemenin, kişinin mali gücünün yeterli olmadığına kanaat getirmelidir.

Ancak tüm bu koşullara uygunluk durumunda kişi adli yardımdan faydalanabilecektir. Bu koşulların sağlandığına kanıt getirmek için muhtarlıktan alınan yoksulluk belgesi, sosyal güvenlik kayıtları ve taşınmaz sahibi olunmadığını gösteren bir tapu kaydı yahut araç sahibi olmadığını gösteren bir trafik sicil kaydının mahkemeye sunulması gerekmektedir.

Sunulan bu belgeler sonucu mahkemenin, kişinin adli yardıma ihtiyacının olduğuna kanaat getirmesiyle ve bu belgelerin yerleşim yerindeki baroya sunulması halinde boşanma davası sürecini birlikte yürütebilmek adına, kişinin tarafına bir adli yardım avukatı atanır.

Fakat özellikle bilgilendirmek gerekir ki belgelerde sahtecilik yapılarak, hiç ihtiyaç olmadığı halde adli yardım avukatı talep eden veya adli yardım aldıktan sonra mali durumu iyileşen kimseler adli yardıma ihtiyaç duymadıkları gerekçesiyle tüm masrafları karşılamak durumundadırlar.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Anlaşmalı boşanma davası, en az 1 yıl süren evliliklerde eşlerin ortak bir paydada buluşarak birlikte karar verdikleri boşanma halinde açılır.

Evlilik birliğinin temelinden sarsıldığını belirterek boşanmanın getirecek olduğu her türlü mali sonuçta anlaşarak, hakimlerin tarafları dinlemesi sonucu mali sonuçlar ve varsa çocuklar hususunda bir kanaat getirerek karara hükmeder.

Anlaşmalı boşanmak için anlaşmalı boşanma protokolünün imzalanmış olması gerekir ve yerleşim yerindeki görevli mahkemeye sunduktan sonra harçların ödenmesiyle dava açılır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.