boşanma davası nasıl açılır

En Güncel Bilgiler: Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma Davası Nasıl Açılır 2020

Evlilik birliğinin temelden sarsılmasıyla söz konusu olan boşanma Türk Medeni Kanunu’nda düzenlenmiştir. Boşanma davası açmanın ilk adımı boşanma dilekçesi hazırlamaktır. Hazırlanacak olan bu boşanma dilekçesinin 3 nüsha halinde hazırlanıp son 6 aydır ikamet edilen Aile Mahkemesine verilmelidir.

Öncelikle ön büroya başvurduktan sonra davanın açılması için gereken harç masraflarının ödenmesi gerekir. Aile Mahkemesi, yapılan başvuru hakkında inceleme yaptıktan sonra mahkemenin yoğunluğuna bağlı olarak bir duruşma tarihi belirler. Aile mahkemesi bulunmayan yerlerde ise boşanma davası için Asliye Hukuk Mahkemeleri’ne başvuru yapılmalıdır.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Anlaşmalı boşanma davası herhangi bir adliyede açılabilir. Yani tarafların ikametgahlarının bir önemi yoktur. Taraflar istedikleri bir adliyenin aile mahkemesinde boşanma davası açabilirler.

Anlaşmalı boşanma davasında en önemli husus anlaşmalı boşanma protokolünün imzalanmasıdır ve Aile Mahkemesi de bu boşanma protokolüne istinaden boşanma kararı verir.

Anlaşmalı boşanma davasında tebligat gönderme, ön inceleme gibi aşamalar olmadan doğrudan bir duruşma günü verilir. Aile Mahkemesi hakimi bu protokolü duruşmada onaylayarak boşanma kararını verir.

Çekişmeli Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma davasının nasıl açılacağı anlaşmalı yahut çekişmeli boşanma davasına göre değişir. Ortak hususlardan biri bu iki boşanma davasının da Aile Mahkemesinde açılmasıdır. Çekişmeli boşanma davasında da anlaşmalı boşanma davasında olduğu gibi evrakları Aile Mahkemesine sunulur.

Ücretsiz Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Ücretsiz boşanma davası açılması için barodan adli yardım avukatı atanmış olması gerekir. Nitekim boşanma davası için birlikte çalışılacak olan avukatın ücretini karşılayamayacak olunması durumunda adli yardım avukatı talep edilebilir.

Boşanma Davası Dilekçesi 2020

İSTANBUL AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

DAVACI : AD-SOYAD ( TC Kimlik No )

ADRES :

DAVALI : AD-SOYAD ( TC Kimlik No )

ADRES :

DAVA KONUSU :

AÇIKLAMALAR :

HUKUKİ NEDENLER :

DELİLLER :

SONUÇ VE İSTEM :

Boşanma Davası Açmanın Maliyeti Nedir?

Boşanma davası ücretleri davanın anlaşmalı veya çekişmeli olmasına göre değişir. Avukatsız da açılabilen boşanma davasında ücretler Türkiye Barolar Birliği’nin her sene düzenlediği ‘Avukatlık Ücret Tarifesi’ mukabilindedir.

Tarifeye göre avukatlar belirlenen ücretten aşağı olmamak kaydıyla üst sınır belirlenmemiştir. Çekişmeli boşanma davasında ise durum farklıdır. Çekişmeli boşanma davasında ücretler ilgili avukat tarafından davanın zorluğu, takibinin sürdüğü zaman ve celse sayısına göre belirlenir.

Avukatsız Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma davası bir avukatla iş birliği içinde çalışılarak açılabileceği gibi avukatsız da açılabilir. Avukat yardımı olmadan dava açmak için son 6 aydır ikamet edilen yerin Aile Mahkemesi’ne boşanma dilekçesinin sunulması gerekir. Fakat boşanmada da birçok husus göz önüne alındığında geri dönülemez hataların önüne geçmek adına alanında uzman bir boşanma avukatıyla iş birliği içinde çalışmak yararınıza olacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.