bosanma davasinda avukatin islevi nedir

Boşanma Davasında Avukatın İşlevi Nedir?

Hâkim, tüm delillerin toplandığını ve dosyanın duruşmaya hazır olduğunu görürse, tarafları celp göndererek ilk duruşmaya çağırır. Bir davanın ilk duruşması çok önemlidir. İlk duruşmaya gelmeyen taraf, diğer tarafın davasını uzatmasına veya gerekçesini değiştirmesine daha sonra itiraz edemez. Hâkim, tarafların karşılıklı iddialarını içeren dilekçeleri ilk duruşmada okur; kanıtların nelerden oluştuğunu, tarafların anlaştığı ve tartıştığı noktaları belirler. Bu duruşmaya ön muayene duruşması denir. Ön muayene duruşmasına tarafların veya avukatlarının katılması çok önemlidir. Taraflardan biri mazeretsiz olarak ilk duruşmaya katılmazsa, diğer taraf o duruşmada davasını değiştirebilir veya uzatabilir. Bu, boşanma davasının duruşmasına katılmayan tarafın hak kaybına neden olabilir. Bu nedenle boşanma avukatının ilk duruşmaya katılması ve savunma yapması gerekir. Hâkim, ilk duruşmada (ön inceleme) gerekli tespitleri yaptıktan sonra ikinci duruşmayı belirler ve varsa tarafların tanıklarını dinlemeye karar verir. Tanık, ailenin bir üyesi veya akraba olmayan bir kişi olabilir. Boşanma davalarında tanık sayısı için bir sınırlama yoktur. Önemli olan boşanmanın temelinin bu olduğunu kanıtlamaktır. Ancak ne kadar çok tanık varsa, davanın sebebi o kadar fazla kanıtlanmış olur. Hâkim, tarafların gösterdiği tüm tanıkları dinlemelidir. Hâkim, davanın dinlediği tanıklardan yeterince aydınlatıldığını düşünürse, tüm tanıkları dinlemeyi bırakabilir. Dava yeterince aydınlatılmışsa, hâkim karar verecektir. Tarafların vekilleri olan boşanma avukatları, doğrudan tanıklara soru sorma hakkına sahiptir. Tarafların avukatları, davayı aydınlatmak, tanık ifadelerindeki çelişkileri çözmek ve gerçekleri ortaya çıkarmak için diledikleri kadar soru sorabilirler.

Boşanma Avukatı ve Temyiz / Temyiz Başvurusu

Temyiz, tarafların başvurusu üzerine yerel mahkemenin kararının hem olgusal hem de hukuken daha yüksek bir mahkeme tarafından incelenmesidir. Boşanma davasında hâkimin verdiği karara bakılmaksızın, her iki tarafın da temyiz hakkı vardır. Boşanma davası, evlilik birliğini sona erdiren nihai bir kararla sonuçlanırsa, tarafların temyiz için başvurma hakları vardır. Temyiz incelemesinde karar kesinleşirse, Nüfus Müdürlüğüne yazı yazarak tarafların nüfus kayıtlarının mahkeme kararına göre düzenlenmesi sağlanır. Mahalli mahkemede boşanma davasını takip eden boşanma avukatının görevi, karar kesinleşinceye kadar devam eder. İtiraz, temyiz mahkemesinin kararının sadece yüksek mahkeme olan Yargıtay tarafından incelenmesinin bir yoludur. Temyiz başvurusu dilediği şekilde sonuçlanmayan taraf bu kez karara itiraz edebilir. İtiraz başvurusundan etkili sonuç alınabilmesi için sürecin bir boşanma avukatı tarafından izlenmesi gerekir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.