bosanma icin nereye basvurulur

Boşanma İçin Nereye Başvurulur?

Türk Medeni Kanunu‘na göre boşanma davası, eşlerden birinin ikamet ettiği yerde veya davadan önceki altı aydır birlikte yaşadıkları Aile Mahkemelerinde açılır. Yetkili yerde Aile Mahkemesinin bulunmadığı durumlarda, davayı Aile Mahkemesi olarak görmekle görevli Asliye Hukuk Mahkemelerinde dava açılmalıdır.

Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanmak isteyen eşin, davadan önceki son altı aydır ikamet ettiği veya birlikte yaşadıkları yerdeki Aile Mahkemeleri’ne istinaden hazırlanan boşanma dilekçesi ile boşanma davası açmaları gerekmektedir. Türk Medeni Kanununda listelenen boşanma nedenlerinden en az biri. Boşanma davası açmak için hazırlanan dilekçenin gerekli belgelerle birlikte mahkeme sevk idaresine sunulması ve dağıtım ofisi tarafından hesaplanan ücret ve masrafların davayı açan kişi tarafından ödenmesi gerekmektedir. Bu şekilde boşanma davası açılır.

Boşanma davası, ister davacı ister davalı olsun, taraflara birçok sorumluluk yükler. Boşanma davasında tarafların, davanın niteliği ve mahiyeti gereği bazı delillere başvurmaları ve Kanunda belirtilen sürelere uymaları gerekmektedir. Aksi takdirde hem davacı hem de davalı eş için bu davayı kaybetme sebebi olacak ve ayrıca davayı kaybeden taraf aleyhine bir takım tazminat, dava masrafları, harçlar ve avukatlık ücretlerine hükmedilecektir. Bu nedenle boşanma davası açmak isteyen kişi ile boşanma davası açılan kişinin öncelikle uzman bir boşanma avukatına başvurması ve hukuki yardım alması gerekmektedir.

Türk Medeni Kanununa göre boşanma ancak hâkim kararı ile mümkündür. Aile mahkemesinin kararı, karar kesinleştikten ve nüfus kayıtları düzeltildikten sonra mahkeme tarafından nüfus müdürlüğüne gönderilir.  Boşanma davası şahsen boşanmak isteyen kişi tarafından açılabilir veya boşanma avukatına verilecek özel bir boşanma avukatı tarafından boşanma davası açılması mümkündür. Ancak taraflar, sözleşmeli boşanma davalarında dosya avukat nezdinde yürütülüyor olsa dahi duruşmaya katılmakla yükümlü olmakla birlikte, ihtilaflı boşanma davalarında taraflar duruşmaya katılmadan boşanma avukatı ile takip edilebilmektedir. Boşanma davasından en iyi sonucu alabilmek için, boşanma davasının bir boşanma avukatı tarafından ele alınması en iyisidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.