bosanma surecinde sizi neler bekliyor

Boşanma sürecinde sizi neler bekliyor?

Boşanma süreci, eşler arasında defalarca ortaya çıkabilen bir konudur. Bazı eşler anlık bir sinir savaşıyla boşanmayı gündeme getirse de, bazı eşler büyük tartışmalar sonucunda zor bir karar alarak boşanmak istemektedir. Aile kutsal bir kurum olsa da eşler birçok nedenden dolayı boşanma aşamasına gelmektedir. Bunlar;

  • Şiddetli çatışma, anlaşmazlık,
  • Sürekli tartışma, hakaret, tehditler,
  • Fiziksel şiddet, psikolojik şiddet,
  • Rahatsız edici eylemler,
  • Evlilikle getirilen yükümlülüklerin ihlali,
  • Aldatma, terk etme,
  • Akıl hastalığı,
  • Yaşama niyeti,
  • Aşağılama veya kötü davranış gibi genel nedenler olabilir.

Uygulamada, boşanma nedenlerinin tamamını kapsıyoruz ve bazı evlilikler kurtarılabilse de, hem tarafların hem de ortak çocukların barış ve mutluluğu için evlilik birliğini sona erdirmenin en doğru karar olduğu yönünde bazılarında var. Ancak boşanma süreci ister kadın ister erkek olsun eşler için her zaman kolay değildir. Boşanma süreci tarafları hem hukuken hem de psikolojik olarak yordu. Boşanma avukatları olarak bu yükü eşlerden alıyor ve bu işlemi en doğru şekilde yapmaya çalışıyoruz. Bir yandan profesyonel hukuki destek sağlıyoruz, diğer yandan talepleri en doğru şekilde alıp mahkemeye aktarıyoruz. Temsil edilen tarafın maddi ve manevi talepleri ve tüm şikâyetleri olması gereken yasal süre ve süreç içerisinde profesyonel bir şekilde mahkemeye iletilmezse, işlemler zamanında yapılır ve ispat yükümlülüğü yerine getirilmezse, taraf son derece haklı ve mağdur ise o dava kaybedilebilir. Yine aynı nedenle yüksek mahkemenin aleyhine kesin olarak bozacağı bir karar, yanlış veya hatalı işlemlerden dolayı olumsuz olarak kabul edilebilir. Bu nedenle boşanma davalarında profesyonel hukuki destek alınmalıdır. Velayet davalarında karar aşamasında söz konusu çocuğun menfaati ilk karar faktörüdür. Çocuğun menfaatini belirlemede birkaç faktör vardır. Bunlar; Kişisel ve fiziksel gelişim için koşulları iyileştirmek ve sosyal, ekonomik ve kültürel koşulları sağlamak. Bu aşamada ana kriter, hangi tarafın çocuğun gelişimi için en iyi koşulları sağladığıdır. Tüm bu koşulların yanı sıra yargılama sırasındaki davranışlar da dikkate alınabilir.  Velayet avukatı, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 12. Maddesi ve Çocuk Haklarının Kullanılmasına Dair Avrupa Sözleşmesi’nin 3. ve 6.Maddeleri, iç hukuk tarafından yeterli anlayışa sahip olduğu düşünülen çocukların, kendilerini ilgilendiren durumlarda görüşlerini açıklama fırsatı verilmeli ve görüşlerine gereken önem verilmelidir. Çocukların yüksek yararı gerektiriyorsa, onların görüşlerine karşı karar vermek mümkündür. Velayet, çocuklarla ilgili konular listesinin başında gelir

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi

Mahkeme, çocuğun yukarıda belirtilen menfaatlerini araştırmalı ve bir rapor almalıdır. Uzmanların yapacağı araştırma ve rapor ile anne, ortak çocuğun gelişiminin sağlanıp sürdürülebileceği, çocuğun doğumdan beri yanında olduğu bir ortam oluşturmuş, çocuğun maddi ve duygusal ihtiyaçlarını karşılamaya çalışmaktadır. Çocuğun bakımı ve gözetimi ve böylece anne ile ortak çocuk arasında güçlü bir bağ kurulur. Görüşünü ifade etse dahi, çocuğun yüksek yararı ilkesine uygun olarak babanın durumu da aynı şekilde araştırılmalı, o tarafa bırakılmalıdır. Uygulamada bazı aile mahkemeleri, çocuğun anne bakımına ve şefkatine muhtaç olduğu gerekçesiyle herhangi bir araştırma yapmadan anneyi anneye bırakır, ancak bu durum çocuğun yüksek yararı ilkesine aykırıdır. bu konularda boşanma avukatının yardımı mahkemenin gerekli araştırmaları yaparak doğru kararı vermesine yardımcı olacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.