boşanmada icra davası

Boşanmada İcra Davası İcra Davası Nasıl Açılır?

Bu yazımızda sizlere boşanmada icra davası ve icra davası nasıl açılır bu konular hakkında detaylı bilgiler vermeye çalışacağız.

boşanmada icra davası - icra davası nasıl açılır

Boşanmalarda mahkeme kararıyla eşler birbirlerine nafaka ödeyebilir. Buna karar verecek yetkili birim yerel mahkemedir. Sonuç ise taraflardan birinin lehine gerçekleşecek olan “tedbir nafakası” olacaktır. Tedbir nafakası mahkeme süreci boyunca bağlanır.

Mahkeme sonuçlandıktan sonra ise yine taraflardan birinin lehine “yoksulluk (iştirak) nafakası” ödenmesi gerektiği hükmüne varılabilir. Nafaka ödeyecek kişi bu durumda nafakayı alacak kişiye düzenli olarak her ay mahkemece belirlenen miktarlarda ve tarihte ödeme yapmak zorundadır.

Ne yazık ki nafaka ödeyecek kişilerin pek çoğu borçlarını ödememektedirler. Borçlarını ödeseler dahi, ödemeyi alacak kişiyi gerek zor durumda bırakmak olsun veya ellerinde olmayan sebeplerden ötürü ödeme zamanlarını geçirebilmektedirler.

Kimileriyse sırf nafaka ödememek adına üzerine mal varlığı yaptırmadıkları bile görülmektedir. Üstelik bunların arasında sırf maaşlarına haciz konmasın diye sigortasız çalışanlar bile bulunmaktadır.

Nafaka borcu adi suçlar kapsamına girmez. Bu demektir ki kişi üstüne ml varlığı yaptırmasa da ve hatta sırf nafaka ödememiş olmak için sigortasız çalışsa dahi nafaka ödemekle yükümlüdür. Bununla ilgili kurallar kanun kapsamında güvenceye alınmıştır.

Kişi nafakasını alamıyorsa başvuracağı hukuki yöntemler mevcuttur. Burada dikkat edilmesi gereken tek husus ise doğru anda doğru uygulamayı kullanmaktır.

Nafakanızı temin edemiyorsanız başvurmanız gereken ilk yer icra takibi olmalıdır. Bunun için öncelikle mahkemeden karar çıkartılmalıdır. Daha sonra İcra Müdürlüğü’ne başvurulacaktır.

Burada çıkarılacak kararla eski eşinize icra emri tebligatla iletilir. Böylece icra takibi başlamış olur. Bu takiple birlikte son 10 yıla ait ödenmemiş borca faiziyle birlikte talepte bulunabilirsiniz.

Nafakanın icra takibi yalnızca geçmişe dönük olmamalıdır. Gelecekte alınacak ödemeler için de icra takibi yapmak mümkündür.

İcra takibinin sonucunda borçlu hala borcunu ödememekte ısrarcıysa ikinci başvurulacak yöntem haciz yöntemidir.

Bu yöntem ile borçlunun maaşına ya da varsa mal varlığına el konulabilir. Kanunen emekli maaşına dahi el konulması yasaldır.

Eğer borçlu kişinin maaşı bulunmuyorsa ya da üzerine kayıtlı herhangi bir taşınabilir/taşınmaz mal yoksa başvurulabilecek bir yöntem ne yazık ki bulunmamaktadır.

Ancak bu sadece icra takibinden öncesi için geçerlidir. İcra takibinden sonra ise birikmiş borç için şikayette bulunma hakkınız mevcuttur. Bu sayede borç temin edilebilir.

Burada dikkat edilmesi gereken nokta şudur: İcra takibinin yukarıda bahsedildiği gibi gelecek borçları da kapsayacak şekilde yapılması gerekmektedir.

Konuyla İlgili Maddeler

İİK m. 344;

(Değişik madde: 18/02/1965 – 538/136 md.;Değişik madde: 31/05/2005-5358 S.K./15.mad)

”Nafakaya ilişkin kararların gereğini yerine getirmeyen borçlunun, alacaklının şikâyeti üzerine, üç aya kadar tazyik hapsine karar verilir. Hapsin tatbikine başlandıktan sonra kararın gereği yerine getirilirse, borçlu tahliye edilir.”

İcraya başvurulduğu halde borçlu hala borcunu ödememekte ısrarcıysa 3 ay sonra mahkeme yoluyla söz konusu kişinin cezalandırılmasını talep edebilirsiniz. Başvuracağınız mahkeme nafaka borcundan ötürü İcra Ceza Mahkemesi olmalıdır.

Uygulanacak cezai işlem 3 ay hapis cezasıdır. Buna tazyik hapsi adı verilir. Borçlu eğer hapse girmesinin ardından borcunu öderse salıverilecektir.

Bu da demektir ki eğer borçlu borcunu öderse 3 ay hapis yatmasına gerek kalmayacak, cezası silinecektir. Bu uygulamanın uygulanma sebebi ise borçlu kişinin gözünü korkutarak borcunu ödemesini sağlamaktır. Yani amaç nafakanın ödenmesini sağlamaktır, kişiyi cezalandırmak değildir.

Bu nedenle “Benim yüzümden hapse girmesini istemem.” Düşüncesi yanlış bir düşünce olacaktır. Aksi halde nafaka alınamama olasılığı da oldukça yüksektir. Zaten, borçlu borcunu ödediği takdirde hapisten çıkarılacaktır.

Bu cezanın ortadan kaldırılması davayla ilgilenen yerel mahkeme nezdinde gerçekleşir. Yine de gelecekteki borçlarını düzenli ödemekle yükümlüdür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.