Boşanmada Mal Paylaşımı Davası Ne Zaman Açılır

Boşanmada Mal Paylaşımı Davası Ne Zaman Açılır?

Mal paylaşımı davası boşanmanın kesinleştiği tarihten itibaren  10 yıl içerisinde açılmalıdır. Boşanma kararının kesinleşmesinin üzerinden 10 yıl geçtikten sonra mal paylaşımı davası açılması mümkün değildir.

Boşanma davası sürecinde ayrı bir dava olarak mal paylaşımı davası açılırsa mahkeme karar vermek için boşanmanın kesinleşmesini beklemek zorundadır.

Yurt dışında gerçekleşen boşanmalarda mal paylaşımı davasına ilişkin zamanaşımı, ilgili ülkelerin hükümlerine göre boşanmanın kesinleştiği tarihte başlar.

Boşanma Nedir ve İnsanlar Neden Boşanır?

Boşanma, evliliğin yasal olarak sona ermesidir. Bazen “evliliğin sona ermesi”, “evliliğin feshi” veya sadece “boşanma” olarak anılır.

Boşanma, çekişmeli ve çekişmeli olmak üzere ikiye ayrılır. Çekişmeli boşanmada çocuk velayeti, mal paylaşımı ve nafaka gibi konularda anlaşmazlık vardır. Anlaşmalı boşanma, her iki tarafın da tüm bu hususlarda önceden anlaşmaya varması ve mahkemede herhangi bir anlaşmazlık olmaması durumunda gerçekleşir.

Boşanma Davalarında Nelerin Paylaşıldığının Belirlenmesi

Boşanma durumunda mahkeme, malları ve malları adil bir şekilde dağıtmak için böler. Mahkemeler, neyin medeni mülkiyet olarak kabul edildiğine ve neyin ayrı mülk olarak kabul edildiğine bakacaktır.

Mahkemeler ayrıca medeni mülke kimin daha fazla katkıda bulunduğuna da bakacak. Bu, her bir eşin evliliğe ne kadar katkıda bulunduğuna veya maddi katkıda bulunmak için her eşin çalışmak için ne kadar zaman harcadığına bakarak yapılabilir.

Mülk Paylaşımı Yargı Tarafından Nasıl Belirlenir?

Türkiye’de mülk, boşanmış eşler arasında adil ve hakkaniyetli bir şekilde bölünür. Bu, her bir eşin farklı mülk türlerinin edinilmesine katkıda bulunmuş olabileceğinden, eşit bir mülk paylaşımının her zaman mümkün olmadığı anlamına gelir.

Türkiye’de mülkü bölmenin yaygın bir yolu, “adil dağıtım” kullanmaktır. Bu, her eşin, para ve varlıkları içerebilen evlilik mülkünden adil bir pay aldığı anlamına gelir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.