Boşanmada Mal Paylaşımı Davası

Boşanmada Mal Paylaşımı Davası

Boşanmada mal paylaşımı davası nedir?

Evlilik birliğinin mahkeme kararınca sona ermesi durumunda ortaya çıkan mal paylaşımı ve mal rejimi tasfiyesi çiftlerin evli oldukları süreç içerisindeki edinmiş oldukları malların paylaşımındaki esaslardır. Nikah tarihlerine göre baz alınan mal rejimini çiftler belirli bir tür seçerek de gerçekleştirebilmektedir.

Örneğin 01.01.2002 tarihinde ve sonrasında evlenmiş olan çiftlerin yasal mal rejimi edinilmiş mallara katılma durumundayken öncesinde evlenmiş olan çiftlerin yasal mal rejimi ise mal ayrılığı rejimi kapsamında değerlendirilir. Günümüzde uygulanan yasal mal rejimi ise mal rejimine katılmadır.

Mal rejimine katılma türünü seçmeyen çiftler noterde diğer 3 mal rejimi türünden birini seçme hakkına sahiptirler. Fakat bu dört türden biri olan mal rejimini seçerken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar mevcuttur. İlk olarak Türk Medeni Kanunu’nda belirlenen dört tür mal rejiminden birini evlilik sırasında yahut evlenmeden önce seçerek noterde düzenlenip onaylatılması gerekmektedir.

Boşanmada mal paylaşımı davası, boşanma davasıyla birlikte açılamıyor olup boşanma davası haricinde ayrı olarak yahut boşanma davası sürecinde açılabilir boşanma davası sürecinde açılan mal paylaşımı davasının görülebilmesi  için boşanma davası yargılamasının yapılmış, boşanma  kesinlik kazanmış olmalıdır.

Mal Paylaşımı Davası Süresi (Zaman Aşımı)

Mal paylaşımı davası Türk Medeni Kanunu çerçevesinde belirli bir zamana tabidir. Boşanma davası sonrası karara çıkacak olan mal paylaşımı davası boşanmanın kesinlik kazanmasından itibaren 10 yıllık bir süreye tabi olup söz konusu olan bu 10 yıl sonrasında açılan mal paylaşımı davası, dava zamanaşımına uğrayacak ve reddedilecektir.

Mal Paylaşımı Davası Harç

Mal paylaşımı davasında da diğer davalarda olduğu üzere dosyayla ilişkili çeşitli gider ve harç yatırılmalıdır. Mal rejimi davasında ödenen harç nısbi harç olup bu nısbi harcın miktarı da davanın değerine göre değişiklik göstermektedir.

Taraflar Arasındaki Mal Rejimi Paylaşımı Boşanma Dışında Nasıl Sona Erebilir?

Mal rejimi paylaşımı, evlilik birliği içerisindeki taraflardan birinin ölümü halinde evlilik birliği sona erer ve dolayısıyla gerçekleşmesiyle, tarafların yasal mal rejimi türlerinden farklı bir mal rejimi türünü seçmeleri sonucu ve ya evliliğin iptali sonucu sona erecektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.