nafaka cesitleri

Nafaka Çeşitleri Nelerdir?

Nafaka, boşanma davası sırasında verilebilecek bir eş desteği şeklidir. Aynı zamanda eş bakımı veya eş desteği olarak da bilinir.

Tek başına geçinecek kadar geliri veya varlığı olmayan eşe verilebilecek pek çok nafaka türü vardır. Bunlar şunları içerir:

– Geçici nafaka: Boşanma kesinleşmeden önce önceden belirlenmiş bir süre için ödenen nafaka

– Kalıcı nafaka: Belirli bir bitiş tarihi olmayan ve alıcı ölene, yeniden evlenene veya başka bir ortakla birlikte yaşayana kadar devam eden nafaka

– Rehabilite edici nafaka: Eşlerden birinin kendi kendine yetebilmeleri için kazanç potansiyellerini artırabilmeleri için okula geri dönmesine izin vermek için ödenen nafaka

Geçici Nafaka Nedir?

Geçici nafaka, boşanma davası sırasında verilen bir eş desteği şeklidir. Genellikle daha az geliri olan ve yardım almadan geçimini sağlayamayan eşe verilir.

Geçici nafaka süresiz bir eş desteği değildir ve genellikle belirli bir süre devam eder.

Kalıcı Nafaka Nedir?

Kalıcı nafaka, Türkiye’de verilen en yaygın nafaka türüdür. Çoğu durumda, bir eş önemli bir süre için diğerine mali olarak bağımlı olduğunda verilir.

Bir mahkeme tarafından, yeterli mülk, beceri veya istihdam fırsatından yoksun olan bir eşe, kendilerini yeterince desteklemek için mali destek sağlaması için daimi nafaka emredilebilir. Ayrıca, eşlerden birinin evlilikleri sırasında diğerine mali açıdan bağımlı olması ve ödülün feshedilmesini veya değiştirilmesini haklı çıkaracak başka bir durumun bulunmaması halinde de karar verilebilir.

Rehabilite edici nafaka

Rehabilite edici nafaka, kendi geçimini sağlama yeteneği ve isteğine sahip bir eşe verilen bir eş desteği şeklidir. Rehabilite edici nafaka, yardıma ihtiyacı olan eşin ekonomik olarak kendi kendine yetmelerini sağlayacak eğitim, öğretim veya mesleki beceriler kazanmasına yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.