Nafaka Hesaplamaları Nasıl Yapılır

Nafaka Hesaplamaları Nasıl Yapılır?

Nafaka, boşanma sırasında ve boşanmanın kesinleşmesinden itibaren ihtiyaç sahibi diğer eşe yapılan maddi yardımdan ibarettir. Nafaka türleri; tedbir, iştirak, yoksulluk şeklindedir. Tedbir nafakası hakimin boşanma sürecinde nafakaya ihtiyacı olan bir tarafın hayat şartlarının ve standartlarının olumsuz etkilenmemesi ve mağdur olmaması için aldığı bir önlem iken iştirak nafakası müşterek çocuğun giderlerinin ve masraflarının karşılanmasın için verilir.

Nafaka Hesaplaması

Sanılanın aksine yalnızca kadına değil erkeğe de ödenebilen nafaka hesaplaması herkes için aynı şekilde işleyiş göstermemektedir. Nafaka, türlerine göre çeşitli hesaplama kriterleri taşır. Bu kriterler belli bir miktar taşımaz ve söz konusu boşanma davasındaki hakim bu nafaka hesabını davacı ile davalı tarafın maddi durumlarını belirtir raporu, nafaka talebinde bulunan kişinin hayat standartlarının kötü etkilenmeyeceği şekilde ihtiyacı olan miktarı dosyaya sunmaları ve kendi fikirlerinin alınması sonucu değerlendirerek karara bağlar.

Türlerine göre nafaka hesaplamaları ayrı kriterler taşır. 2020 Nafaka hesaplama şu şekildedir:

Tedbir nafakası hesaplama

Tedbir nafakasında taarafların mali durumlarının incelenmesiyle Cumhuriyet Savcılıklarından, Tapu sicil ve bankka müdürlüklerinden, mal müdürlüklerinden, bilgi içeren bir varaka talebi sonucu iki tarafın da mali durumuna göre nafaka ve hangi tarafa verileceği  belirlenir. Nafaka alacak olan kişinin koşullarına göre nafaka miktarı arttırılabilir ya da tamamen kaldırılabilir. Diğer bir deyişle de nafaka yükümlüsü ödediği nafakaya itiraz edebilir.

İştirak nafakası hesaplama

Yukarıda da belirttiğimiz üzere iştirak nafakası, müşterek çocuğun velayeti kendisinde olmayan kişi tarafından müşterek çocuğun eğitim ve kişisel giderlerinin karşılanması için verilir. İştirak nafakası, çocuğun giderleri ve nafakayı ödeme yükümlülüğü bulunan kişinin mali gücü göz önünde bulundurularak belirlenir. Belirlenen iştirak nafakasında belli koşullara göre artırım talebinde bulunulabilir.

Yoksulluk nafakası hesaplama

Yoksulluk nafakasında da diğerlerinde olduğu gibi hesaplama yöntemi bir formüle bağlanmamış olup yine nafaka alacak olan kişi ve nafaka yükümlüsünün mali güçleri ve sosyal yaşantıları göz önünde bulundurularak esas alınır. Bu nafaka toplu bir ödeme şeklinde de talep edilebilirken hakim kanaatine göre bunda hüküm kılabilir.

Tüm bunlarla birlikte tekrar belirtmek gerekir ki nafaka hesaplanırken tarafların ikisinin de mali zorluğa düşmemesi esas alınır. Nafaka yükümlüsünün mali gücünü zorlamayacak ve nafaka ihtiyacı olan kişinin de hayat standartlarını fazlaya ilişkin düşürmeyecek şekilde olur. Bu ihtiyaçlar nafaka alacak kişi için gıda, barınma, ulaşım ve giyim gibi masrafları karşılamaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.