nafaka nedir

Nafaka Nedir?

Nafaka, eşin diğer eşe ödemekle zorunlu olduğu aylıktır. Mahkeme kararıyla verilen yasal bir yükümlülüktür. Nafaka boşanma davası devam ederken ya da boşanma davası sona erdikten sonra ödenen aylık yasal zorunluluktur.

Nafakanın birden fazla çeşidi bulunmaktadır. Her nafaka çeşidine göre ayrı ayrı şartları da bulunmaktadır. Kanunda sayılan şartların bulunması halinde ancak mahkeme tarafından nafaka bağlanabilir.

Nafaka Çeşitleri

Tedbir Nafakası: Boşanma davası devam ederken hakim geçici tarafların açısından mali önlemler alacaktır. Hakim, dava devamında geçici velayeti  vermiş olduğu ebeveyn lehine tedbir nafakası ödenmesin ya da boşanma nedeniyle yoksulluğa düşecek olan taraf adına ödenecek olan geçici aylıktır.

Tedbir nafakası boşanma ile talep edilir ve bu nafakaya hem eş için hem de çocuk için hükmedilebilir. Tedbir nafakasının süreli bir nafaka olmasından mütevellit nafaka verilecek olan kişinin kusurlu olması nafaka almasına engel değildi ve iki tarafın maddi durumu da nazara alınarak nafakanın kime verileceği hakimin kanaatine göre belirlenir.

Fakat açılan boşanma davasından sonra tedbir nafakasına kendiliğinden de hükmedileceği gibi tedbir nafakası ile ilgili bir talep varsa da göz önüne alınır. Fakat bağlılık ilkesi gereğince fazlaya ilişkin hüküm verilmez. Bununla birlikte belirlenen nafaka miktarının artırımı talebinde bulunulabilir. Tedbir nafakası için harç ödenmez ve boşanma sonuçlandıktan sonra tedbir nafakası hakimin vereceği karara göre yoksulluk veya iştirak nafakasına dönüşür.

İştirak Nafakası: Tarafların müşterek çocuğu bulunuyor ve müşterek çocuğun velayeti kime veriliyor ise eğitim, bakım, sağlık ve okul masraflarını karşılayan aylığı öder. Bu nafaka türüne ilişkin bir talep bulunmasa bile hakim bu nafakaya hükmedebilir.

Eşlerin kusur durumunun öneminin bulunmadığı bu nafaka türünde olup bu nafaka talebinde bulunabilecek kişiler, fiilen çocuğa bakan eş, çocuğa atanan kayyım, vasi ya da ayırt etme gücüne sahip olan çocuktur. İştirak nafakası, çocuk 18 yaşını doldurana kadar, evlenene kadar ya da eğitim hayatı devam ediyorsa eğitim hayatının sonuna kadar kesilmez.

Yoksulluk Nafakası: Tarafların boşanması ile yoksulluğa düşecek olan eşin ve daha az kusurlu olan eşin talep edeceği aylıktır. Bu nafaka türünden faydalanabilmenin en büyük şartı boşanma sorunda yoksulluğa düşülmesidir. Yoksulluk nafakasına mutlak şekilde talep edilmesi gerekmektedir. Yani yoksulluk nafakasına hakimin resen hükmedebilmesi mümkün değildir. Fakat hükmedilen yoksulluk nafakası süresiz olarak verilir ve süresiz olarak verilen bu yoksulluk nafakası  taraflardan birinin ölümüyle, yoksulluğun ortadan kalkmasıyla, nafaka alan kişinin fiili evlilik yürütmesi durumunda nafaka mahkeme kararı ile kesilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.