Bosanma avukati nasil bulunur

Boşanma Avukatı Nasıl Bulunur?

Boşanma avukatlarının yazılı bir listesi veya kaydı bulunmamaktadır. Avukatların mesleki faaliyetleri sırasında reklam vermelerine izin verilmiyor. Bu nedenle bir avukatın kendi reklamını yapması veya “en iyi boşanma avukatı“, “uzman boşanma avukatı” gibi sıfatlar kullanması mesleki etiğe aykırıdır. Avukat bulmanın bir …

bosanma avukati ne kadar ucret alir

Boşanma Avukatı Ne Kadar Ücret Alır?

Avukat ücretleri, tarafların (avukat-müvekkil) özgür iradesine göre belirlenir. Boşanma davasının niteliği, harcanacak çaba ve zaman, davanın yapılacağı şehir vb. nedenleri boşanma avukatı ücretinin miktarını belirler. Zira boşanma davalarının uzun sürmesi, tarafların sosyo-ekonomik ilişkilerinin diğer şehirlere göre daha karmaşık hale gelmesi, …

bosanma avukati nedir

Boşanma Avukatı Nedir?

Boşanma avukatı; Medeni hukukun bir alt dalı olan aile hukuku uyuşmazlıklarından kaynaklanan boşanma davalarında, boşanma, nafaka, velayet, mal paylaşımı vb. davalara karışan avukatlara verilen genel addır. Aile avukatı teriminin boşanma avukatları için de kullanıldığı görülmektedir. İnternette “boşanma avukatı” adı altında …

bosanma davalari ne kadar surer

Boşanma Davaları Ne Kadar Sürer?

Boşanma dilekçesi ve belgelerinin Aile Mahkemesi Sevk Şubesi’ne sunulması, ücret ve yargılama masraflarının ödenmesi ile boşanma davası açılır. Dosyanızın mahkemeye teslim edilmesinin ardından dilekçe ve dava koşulları mahkemece kontrol edilerek onay bildirimi düzenlenir. Boşanma davası yazılı yargılama usulüne tabi olup, …

bosanma icin nereye basvurulur

Boşanma İçin Nereye Başvurulur?

Türk Medeni Kanunu‘na göre boşanma davası, eşlerden birinin ikamet ettiği yerde veya davadan önceki altı aydır birlikte yaşadıkları Aile Mahkemelerinde açılır. Yetkili yerde Aile Mahkemesinin bulunmadığı durumlarda, davayı Aile Mahkemesi olarak görmekle görevli Asliye Hukuk Mahkemelerinde dava açılmalıdır. Boşanma Davası …

bosanma davalari turleri

Boşanma Davaları Türleri

Boşanma davaları iki türlüdür. Bunlar: sözleşmeli boşanma davası ve tartışmalı boşanma davasıdır. Sözleşmeli Boşanma Davaları Sözleşmeli boşanma davalarında taraflar her türlü hukuki şart üzerinde anlaşmışlardır. Bu durumlarda, duruşma öncesinde taraflar arasında bir sözleşme imzalanır. Kararlaştırılan boşanma davasında her iki taraf …

bosanma davasinda avukatin islevi nedir

Boşanma Davasında Avukatın İşlevi Nedir?

Hâkim, tüm delillerin toplandığını ve dosyanın duruşmaya hazır olduğunu görürse, tarafları celp göndererek ilk duruşmaya çağırır. Bir davanın ilk duruşması çok önemlidir. İlk duruşmaya gelmeyen taraf, diğer tarafın davasını uzatmasına veya gerekçesini değiştirmesine daha sonra itiraz edemez. Hâkim, tarafların karşılıklı …

tedbir basvurularinda bosanma avukatinin onemi

Tedbir Başvurularında Boşanma Avukatının Önemi

Boşanma avukatı, aile hukukundan kaynaklanan bazı tedbirlerin alınmasını aile mahkemesinden talep edebilir (uzaklaştırma, iletişimi durdurma, nafaka vb.). Dava talepleri açısından boşanma davasının açılıp açılmaması önemli değildir. Dava başvurularının boşanma avukatı tarafından yapılması sürecin daha hızlı ilerlemesine yardımcı olur. Özellikle şiddet …

evlilik ve evliligin sona ermesi

Evlilik ve Evliliğin Sona Ermesi

Evlilik, Türk Medeni Kanununda düzenlenmiştir ve boşanma, evliliği sonlandıran durumlardan biridir. Boşanma hükümleri Türk Medeni Kanunu’nun 161-184. Maddelerinde düzenlenmiştir. Kanuna göre boşanma ancak hâkimin kararı ile mümkündür. Mahkemenin nihai kararına karşı olan taraf, bu karara itiraz etme hakkına sahiptir. Kanuni …