Şiddetten Dolayı Boşanma Davası

Şiddetten Dolayı Boşanma Davası

Şiddete Dayalı Boşanma Davası

Günümüzde birçok etkenin doğuruyor olduğu ve birçok çeşidi olan şiddetin en yoğun görüldüğü tip aile içi şiddettir. Şiddet sadece fiziksel olmamakla birlikte duygusal, cinsel ve ekonomik de olabilir. Evlilik birliği içerisindeki taraflardan birinin diğer tarafa hakarette bulunması, kırıcı davranması yahut hayatına kastetmesi aile içi şiddetin maddi unsurlarından sadece birkaçıdır ve boşanma sebepleridir. Nitekim bu hususlar Türk Medeni Kanunu’nda yeterli görülen boşanma sebepleri arasında görülerek düzenlenmiştir.

Aile İçi Şiddette Tazminat

Evlilik birliği içerisindeki taraflardan her biri halihazırda devam eden boşanma davası seyrinde veya neticelendikten sonra açmaya hakları olan tazminat davasıyla taraflar gördükleri zararı tazmin edilmesini talep edebileceklerdir. Toplumda yanlış bilinen bir olguyu yıkmak gerekir ki bu olgu tazminatın yalnızca darp sözkonusu olması hususunda alınabileceğidir. Bu yanlış olgunun doğrusu ise eşlerden birinin diğer eşin etkisiyle zarar gören psikolojisi ve girdiği bunalım vb. gibi hususlardan dolayı eşinden maddi tazminat talep etme hakkına sahiptir. Bununla birlikte boşanma sonucu taraflardan birinin psikolojisinin etkilenmesinden kaynaklı olarak keder ve eleminden ötürü boşanılan diğer eşten manevi tazminat alma hakkına da sahiptir. Bu tazminatın miktarını ise aile içindeki şiddetin ipi ve derecesi belirleyecektir ve şiddet durumlarının her şeyden önce kişilik haklarına zarar verdiği düşünülünce manevi tazminat miktarının belirenmesi mahkemece değerlendirilecek bir husus olacaktır.

Maddi Tazminat Miktarı

Boşanmada maddi tazminat kusursuz yahut az kusurlu tarafın haksız sebeple boşanmayla karşı karşıya gelmesi neticesiyle karşılaşacağı maddi zorluklar ve yaşayacağı maddi kayıpların karşılığıdır. Bu zararın miktarıysa boşanmadan kaynaklı olarak taraflardan birini artk kullanma ihtimali kalmayan ya da ilerisinde elde etme ihtimali yok olan yararlarla orantılı olacaktır.

Manevi Tazminat Miktarı

Manevi tazminat boşanmaya sebebiyet veren ızdırap ve keder sonucu yaşanan psikolojik travmalardan dolayı boşanılan diğer eşten alınan tazminat türüdür. Daha çok kişilik haklarının zedelenmesi sonucu alınan manevi tazminata mahkemenin hükmedebilmesi için boşanmaya karar verildikten sonra manevi tazminat talep edilmiş olması, tazminat talep eden eşin diğer eşen daha az kusurlu olması ve kişilik haklarının zedelenmiş olması ve meydana gelen bu zarar ile boşanma arasında bir illiyt bağın bulunması gerekir.

Şiddete Dayalı Boşanma Dilekçe Örneği

Boşanma davası dilekçesinde şiddete bağlı olması yahut olmaması  değişiklik göstermez.

…………… ADLİYESİ  SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI : AD SOYAD………………. Adres:

VEKİLİ:

DAVALI :AD SOYAD……………… Adres:

DAVA KONUSU :

AÇIKLAMALAR :

DELİLLER :

SONUÇ VE İSTEM:

Şeklindedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.