tedbir basvurularinda bosanma avukatinin onemi

Tedbir Başvurularında Boşanma Avukatının Önemi

Boşanma avukatı, aile hukukundan kaynaklanan bazı tedbirlerin alınmasını aile mahkemesinden talep edebilir (uzaklaştırma, iletişimi durdurma, nafaka vb.). Dava talepleri açısından boşanma davasının açılıp açılmaması önemli değildir. Dava başvurularının boşanma avukatı tarafından yapılması sürecin daha hızlı ilerlemesine yardımcı olur. Özellikle şiddet mağdurlarının ihtiyati tedbir taleplerinin usulüne uygun olarak aile mahkemesine iletilmesi halinde şiddet failine karşı aşağıdaki önleyici tedbirlerin uygulanmasına karar verilmiştir. 6284 sayılı Kanunun 5.Maddesi şu şekildedir:

MADDE 5 –(1) Şiddet uygulayanlarla ilgili olarak aşağıdaki önleyici tedbirlerden birine, birkaçına veya uygun görülecek benzer tedbirlere hâkim tarafından karar verilebilir:

 1. a) Şiddet mağduruna yönelik olarak şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmaması.
 2. b) Müşterek konuttan veya bulunduğu yerden derhâl uzaklaştırılması ve müşterek konutun korunan kişiye tahsis edilmesi.
 3. c) Korunan kişilere, bu kişilerin bulundukları konuta, okula ve işyerine yaklaşmaması.

ç) Çocuklarla ilgili daha önce verilmiş bir kişisel ilişki kurma kararı varsa, kişisel ilişkinin refakatçi eşliğinde yapılması, kişisel ilişkinin sınırlanması ya da tümüyle kaldırılması.

 1. d) Gerekli görülmesi hâlinde korunan kişinin, şiddete uğramamış olsa bile yakınlarına, tanıklarına ve kişisel ilişki kurulmasına ilişkin hâller saklı kalmak üzere çocuklarına yaklaşmaması.
 2. e) Korunan kişinin şahsi eşyalarına ve ev eşyalarına zarar vermemesi.
 3. f) Korunan kişiyi iletişim araçlarıyla veya sair surette rahatsız etmemesi.
 4. g) Bulundurulması veya taşınmasına kanunen izin verilen silahları kolluğa teslim etmesi.

Tartışmalı Boşanma Davasında Boşanma Avukatının Rolü

Sözleşmeli boşanma davası, tarafların evliliği boşanma protokolü ile sonlandırdığı bir dava türüdür. Boşanma protokolü, her iki tarafın da boşanma sonucunda elde edeceği hak ve menfaatleri ve yükümlülükleri içeren, boşanmadan sonra dahi herhangi bir nedenle ortaya çıkan uyuşmazlıklarda kullanılan temel belgedir. Dolayısıyla bu protokolün evliliğin hangi koşullar altında sonuçlandığını belgeleyen bir boşanma avukatı tarafından hazırlanması olası hak kayıplarının önüne geçecektir. Taraflar aşağıdaki konularda boşanma protokolü üzerinde anlaşabilir:

 • Nafaka,
 • Velayet,
 • Maddi ve manevi tazminat,
 • Ev eşyalarının paylaşılması,
 • Boşanmada mal payı,
 • Alınan Katkı Payı,
 • Katılma Alacakları.

Boşanma protokolü, boşanma sonrası bazı sorunların çözümünü de bırakabilirler. Tarafların bu konulardaki her seçiminin farklı hukuki sonuçları olacaktır. Boşanma avukatı, protokol metninin taraflar için haklı göstereceği hak ve yükümlülükleri ayrıntılı bir hukuki incelemeye tabi tutar. Böylelikle boşanma kararı mahkeme tarafından protokol esas alınarak verildikten sonra ortaya çıkabilecek ihtilaflar öngörülerek gerekli tedbirler alınır. Örneğin taraflar mal paylaşımına ilişkin olarak birbirlerinden herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunmazlarsa bu konunun protokolde detaylı olarak yazılması boşanma sonrasında oluşabilecek ihtilafları ortadan kaldıracaktır. Taraflar, boşanma kararının kesinleşmesinden itibaren 10 yıl içinde mülk paylaşımı için ayrı bir dava talep etme hakkına sahiptir. Boşanma avukatı tarafından boşanma protokolünün hazırlanması, boşanma sürecinde eşlerin düşünmediği olası uyuşmazlıkların giderilmesini sağlar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.